ស្រមៃកាលវ័យនៅកុមារ sromai kal nov vey koma

 • Uploaded on 12 Mar 2014

  sromai kal nov vey koma
  ច្រៀងដោយ ទឹង ភិរម្យ ចុចស្តាប់បទដើម https://youtu.be/g-biosuibEM
  សូមទោសចំពោះ ការដែលមិនយល់ច្បាស់ថា នរណាជាម្ចាស់បទ ទើបបានយករួប លោក នី សាលឿន មកដាក់ក្នុងចំរៀងនេះ។
  -- Comment by Khmer Boston ---
  Mr. Toueng Phirum is a singer from Boston (Lowell, Massachusetts)
  Mr. Ny Saloeun is a singer from Los Angeles (Long Beach, California)

  The title of this song is NOT Sromai Kal Vey Nov Koma, it is called Anuksaovary Vey Komar. The song was recorded at Sayonara Sound Studio in Providence (West Warwick, Rhode Island) U.S.A.

  Please correct the song title and the singers' name so that the real singer can get credit and our Khmer viewers are not mistaken, thank you.

  លោក ​ទឹង ភិរម្យ គឺជាអ្នកចមៀងមកពីទីក្រុង បោះស្តន់ (ទីក្រុង: ឡុវែល រដ្ឋ: ម៉ាស្សាចូសិត្ត)
  លោក នី សាលឿន គឺជាអ្នកចមៀងមកពីទីក្រុង ឡុងបិច (រដ្ឋ: កាលីហ្វញ៉ា)
  ចំណងជើងបទនេះមិនមែនស្រមៃកាលវ័យនៅកុមារទេ,ឈ្មេះបទត្រឹមត្រូវគឺជា
  អនុស្សាវរីយ៍វ័យកុមារ បទនេះបានថតនៅស្ទូឌីយ៉ូសំឡេងសាយណ្ហារានៅ
  (ទីក្រុង: ប្រុវីដិន រដ្ឋ: រ៉ូត អាយលិន)​សហរដ្ឋអាមេរិក។
  សូមផ្លាស់ប្ដូរឈ្មេះបទនិងឈ្មេះអ្នកចមៀងឲ្យត្រឹមត្រូវដើម្បីឲ្យអ្នកចមៀងពិតបានកម្មសិទ្ធរបស់គេហើយនិងកុំឲ្យបងប្អូនខ្មេរទស្សិកជនយល់ច្រឡំ, សូមអរកុណបាត។
  --------
  http://facebook.com/singkhmer
  http://www.singkhmer.com
  sin sisamut
  ros sereysothea
  khmer song
  khmer karaoke
  khmer music
  khmer old song
  khmer classic song

  Channel Sing Khmer

TAGS:

You Might Also Like

Youtube . Hatena . Webry . bd . Tripod . Addto . So-net . Gamer . Google+ . msu . images . ucz . Facebook